Plan it!

Converteix el teu software en intel·ligent!

Newronia Plan it! és un component software d'optimització de flotes per integradors. Plan it! és integrable amb altres programaris com ERP, CRM, sistemes de seguiment de flotes i moltes altres aplicacions i millora aquests sistemes amb capacitats de planificació i optimització.

Permet optimitzar diferents paràmetres, com són el nombre de vehicles, la distància recorreguda o els costos totals de la solució. El resultat obtingut és la planificació de les jornades de treball associades a cada vehicle. Tot això s'aconsegueix amb un procés de càlcul ràpid, eficient, flexible i robust.

El component es comunica mitjançant l'estàndard XML amb l'aplicació integradora, i es complementa amb un sistema GIS per aportar la informació cartogràfica necessària, juntament amb una interfície gràfica per mostrar els resultats a l'usuari de forma visual.

Plan it! es pot adaptar a una gran varietat d'àmbits d'aplicació, no només al transport de mercaderies amb grans flotes de vehicles, sinó també a altres àmbits on intervenen vehicles especials, com ambulàncies, cotxes elèctrics, bicicletes, mobilitat de persones, recollida de residus, etc.

Exemples d'integració:

Alguns dels àmbits d'aplicació són les visites comercials, els serveis de reparació, els serveis de manteniment, la recollida de residus, el transport de mercaderies i el transport de persones. Plan it! està en constant evolució afegint cada dia noves característiques i millores en temps de càlcul.


Projecte co-finançat pel ministeri d'Economia i Competitivitat (línia Inncorpora-PTQ) i el Fons Social Europeu

Tag cloud