El gran repte de l’organització logística en el transport adaptat

El gran repte de l’organització logística en el transport adaptat
Transport adaptat

(05/02/2014) La setmana passada va tenir lloc la presentació de l’estudi “Anàlisi de la situació i disseny d’accions per a la millora i la professionalització del transport adaptat al Vallès Occidental”. Segons D-CAS, l’empresa responsable de l’estudi, la informació recollida permet donar una primera resposta a les dues principals demandes dels ajuntaments: dotar el transport adaptat d’un reglament normatiu comú, i

avançar cap a una planificació i una gestió de les rutes de transport adaptat d’àmbit comarcal.

Els reptes per a la planificació que l’estudi analitza inclouen: rutes llargues i poc optimitzades (dispersió entre municipis i centres, taxis i augment de costos, subvencions directes sense provisió del servei, demanda d’establiment de rutes compartides), rutes a mida (atenció a les necessitats concretes de les persones usuàries i als requeriments dels centres, coordinació amb altres serveis d'atenció a domicili), i un servei viu i canviant (altes i baixes habituals especialment en el cas de gent gran, canvis d'horaris durant els mesos d'estiu).

Entre els assistents, hi comptàvem membres dels ajuntaments de totes les poblacions de la comarca, i per descomptat Newronia, responsable de les propostes de solució de la planificació de rutes recollides en l’estudi. El càlcul d’aquestes rutes s’ha fet amb Plan-it!.

Diversess institucions i mitjans de comunicació s'han fet ressó de l'estudi, entre ells el Consell Comarcal del Vallès Occidental, el diari Nació Digital i La Vanguardia.

Tag cloud