El vehicle elèctric està de moda

El vehicle elèctric està de moda

(06/09/2013) La Unió Europea ha fixat reduir el 60% de les emisions de CO2 en el sector del transport per l’any 2050. Per aconseguir-ho, sembla que el vehicle elèctric és la clau. Com a consqüència, hi ha un allau de conferències i events dedicats a aquest producte (vegeu, per exemple, com a propers esdeveniments ENAVATE i “Boosting European Electric Vehicle Market”). I no només es té en ment el transport per carretera, sinó també el transport marítim (vegeu per exemple PLUGBOAT -tot i que són dedicats al sector esportiu i de lleure-) i aeri (vegeu prototipus a IEEE Spectrum).

Tanmateix, no només calen accions per canviar la flota de vehicles per implantar l’ús del vehicle elèctric, sinó que

calen establir mecanismes de coordinació i col•laboració entre diferents tipus d’indústries i empreses perquè el vehicle elèctric sigui una realitat: telecomunicacions, proveïdors d’energia, fabricants, i distribuïdors.

Un altre indicador de la realitat del vehicle elèctric són els estudis d’enginyeria, que recullen assignatures dedicades exclusivament a aquest tipus de vehicle. Per exemple, en la Universitat de Girona, els estudis d’Enginyeria Elèctrica inclouen l’assignatura “vehicles de tracció elèctrica” destinada no només al cotxe de quatre rodes, sinó també als trens, que ja fa temps que funcionen amb aquest tipus d’energia.

Una altra qüestió a abordar és si el vehicle elèctric és l’única alternativa a la gasolina. Haurem d’estar al cas dels resultats de les conferències i simpòsiums per saber-ne més.

Tag cloud