Avenços en la mobilitat elèctrica

Avenços en la mobilitat elèctrica
EEVC logo

(27/11/2012) Durant la setmana passada va tenir lloc a Brussel·les el Congrés Europeu sobre Vehicles Elèctrics (European Electric Vehicle Congress, EEVC-2012). En aquest congrés s’hi varen abordar tots els aspectes relacionats amb els vehicles elèctrics, des de la seva fabricació, la fabricació dels seus components (bateries), les plataformes necessàries pel seu funcionament (punts de càrrega, pàrquings), sistemes intel·ligents de suport, robustesa i duració, els seus usos, i el seu reciclatge

Entre els aspectes discutits, cal fer èmfasi en la necessitat de definir estàndards per a la seva implantació, i en aquets estàndards tenir en compte les petites i mitjanes empreses relacionades amb el transport (minoristes). El que està clar és que

el vehicle elèctric és el camí necessari per a una mobilitat sostenible.

Quant els aspectes pràctics, es varen presentar resultats i l’impacte del seu ús en diferents negocis. En particular, hi ha un ús ampli dels scooters elèctrics per part de les empreses de menjar ràpid (lliurament de pizzes a domicili). A més gran escala, sembla que les tecnologies híbrides són les que s’apliquen amb més èxit. Entre els participants, cal destacar un gran nombre de ciutats on la utilització de l’autobús elèctric és ja una realitat.

Finalment, els sistemes d’optimització de rutes, i de transport intel·ligent, tenen el repte per endavant d’adequar-se a aquesta nova tecnologia.

Tag cloud