Decisió sobre la localització dels serveis per cobrir un àmbit geogràfic

Decisió sobre la localització dels serveis per cobrir un àmbit geogràfic

(02/10/2012) El problema de saber on ubicar els magatzems o edificis per donar serveis als clients de manera que la localització minimitzi els costos de distribució, és un problema complex del qual cada empresa se’n surt com pot. La instal·lació d’una companyia en un local nou és un esdeveniment extraordinari, i es dediquen molts d’esforços a analitzar el mercat abans de fer qualsevol pas endavant. Tanmateix, a vegades, cal revisar si els serveis que s’estan proporcionant des d’una seu en concret responen a les expectatives del clients, sempre canviants, i a la presència de competidors.

Newronia, ha participat en un treball de màster en la Universitat de Girona on s’ha estudiat com repensar els serveis que han de fer un conjunt de locals. En l’estudi s’ha analitzat l’impacte d’establir estratègies globals de serveis entre un conjunt d’empreses, demostrant que

la cooperació comporta una millora, en mitjana, en els beneficis de tots els participants.

Aquest tipus de col·laboració entre empreses està en línia amb altres iniciatives actuals de compartició de càrregues que estan esdevenint molt actives com a xarxes socials en el sector del transport i la logística.

Tanmateix, aquest estudi presenta una limitació. Com s’ha dit, els resultats s’han avaluat en “mitjana”. Cal ara procedir a l’anàlisi detallat i veure com es repercuteixen els guanys i les pèrdues a nivell individual, i desenvolupar mecanismes compensatoris adients.

Tag cloud