Innovació

Newronia innova en els seus components dotant-los de conceptes novedosos com la <strong>robustesa</strong> i l’<strong>igualitarisme</strong>Les solucions robustes minimitzen els efectes de les possibles incidències tenint en compte diverses <strong>alternatives</strong> fent que les solucions siguin pràctiques al <strong>món real</strong>L'assignació de recursos igualitària assoleix una optimització no només a curt termini sinó també a <strong>llarg termini</strong> reduint riscos en els recursos físics i afavorint la satisfacció dels usuarisEls components d'optimització de recursos de Newronia són adaptables a <strong>nous problemes</strong> o a usuaris amb <strong>característiques especials</strong>

Les innovacions tècniques més destacables de la tecnologia de Newronia són:

  • Robustesa: Les solucions són robustes davant d'imprevistos com avaries dels vehicles o retards deguts a un embussos. Les solucions triades com a millors minimitzen els efectes de les possibles incidències i tenen en compte les diferents alternatives.
  • Igualitarisme: És té en compte la història passada de les planificacions per tal d'assignar els recursos igualitàriament amb l'objectiu d'equilibrar la càrrega de treball dels treballadors i incrementar la vida útil dels recursos.
  • Adaptabilitat: Desenvolupament de components d'optimització adaptables a nous camps d’aplicació i per a clients amb característiques especials.


Tag cloud