Característiques

Característiques

Newronia Plan it! rep com entrada una llista de serveis i de vehicles amb les seves característiques (incloent informació geogràfica), una sèrie de restriccions i els criteris d’optimització. Com a sortida produeix una assignació dels serveis als vehicles amb una planificació horària que compleix les restriccions i optimitza els criteris indicats.

Les característiques que té en compte Newronia Plan it! van en augment cada dia, les següents són algunes d’elles:

 • Retards respecte a les finestres temporals definides als serveis.
 • Hores extra.
 • Temps màxim de conducció.
 • Descansos dels conductors.
 • Compliment dels requisits.
 • Prioritat dels serveis.
 • Repartiment equitatiu de la flota.
 • És multiprocessador i es poden executar diverses planificacions a la vegada.


Es pot adaptar a una gran varietat d'àmbits d’aplicació, no només al transport de mercaderies de grans flotes de vehicles sinó també a d’altres àmbits com l'optimització de rutes per a vehicles especials (ambulàncies, recollida de residus, etc.) o a la mobilitat de persones, cotxes elèctrics i bicicletes.

Criteris a optimitzar

Els criteris són configurables i les restriccions es poden modelar de múltiples maneres. Alguns exemples de criteris d'optimització són els següents:

 • Cost econòmic: hores de treball, quilòmetres, hores extra, vehicles utilitzats, etc.
 • Prioritat dels serveis (en els casos que no és possible atendre tots els serveis).
 • Minimització del retard en les hores arribada als serveis.
 • Repartiment igualitari de la càrrega de treball dels treballadors.


Tag cloud